Kritisk & undersøgende journalistik

Journaliststandens klassiske rolle som vagthund, når magthavere af den ene eller anden art misbruger sin magt, er som regel lidt af en floskel. De fleste journalister i dag kopierer andres stof på nettet. Emnerne er nogen der kan give et hurtigt klik – gerne personsager med et negativt fokus – og så er vi videre til næste sag.

Forretningsmæssige hensyn vejer tungere i dagligdagen, end en idealistisk stræben efter at udfylde en nyttig rolle i samfundet. Næsten ingen medier har ressourcerne og viljen til at sætte en eller flere journalister til at gå i dybden med en enkeltsag over tid.

Skal det lade sig gøre at producere rigtig kritisk, undersøgende journalistik, koger det i praksis ned til et engagement hos den enkelte journalist, som gør at han/hun vil lægge en hel masse gratisarbejde i sagen.

Særlig svært er dette selvfølgelig for freelancere, som hver måned skal skabe en løn helt på egen hånd.

Alligevel er det en drøm for de fleste journalister at afsløre sager, der påvirker magtforhold og ideelt set ændrer på samfundsforhold, på en måde som kan mærkes af større grupper.

Det har endnu ikke været mig beskåret at opnå det – og kritisk journalistik i større stil har heller ikke været et stort satsningområde for mig. Men I betydelig mindre målestok har jeg faktisk kunnet arbejde med kritisk og undersøgende journalistik indenfor mit speciale-område, som er både og sejlsport. Her har der eksempelvis været sager om uredelighed i OL-kvalifikationen 2008, samt den såkaldte forsikringssag, hvor Dansk Sejlunion anbefalede deres forsikringspartner til 63.000 medlemmer.

Forsikringsselskabet viste sig at byde DS' medlemmer mangelfulde vilkår. I ”moms-sagen” 2011/12, lagde staten sag an mod en lang række bådforhandlere i forbindelse med manglende momsindbetaling – og ændrede sine egne retningslinjer med tilbagevirkende kraft. Et sidste eksempel kan være sagen om registrering af fritids-både i Skibsregistret – som har udviklet sig til at være en så dyr og kompliceret proces, at det hæmmer omsætningen i en presset bådbranche.

Eksempel:

Læs hele artiklen ...
Bådmagasinet februar 2012